Skip to the content

Løn

Lønnen udbetales hver 14. dag – torsdag i lige uger. Derfor bedes de røde timesedler sendt til os, så vi har dem senest tirsdag morgen kl. 8.30 i lige uger. Beregn en ekstra dags postgang, da erfaringen siger os, at det sommetider tager 2 dage for et brev at nå frem til Hurup.

Lønsedlen sendes pr. mail, hvis vi har din mailadresse.

Thy Sygepleje Vikarbureau har indgået overenskomst med

Dansk Sygeplejeråd (DSR)

Forbundet for Offentlige Ansatte (FOA)

Overenskomst med DSR kan hentes her
Overenskomst med FOA kan hentes her

Tlf 97 94 50 11

...eller find mere information på vores kontakt side.