Skip to the content

Ændringer til vagten

Hvis der sker ændringer i din vagt i forhold til det, du blev bestilt til/har fået at vide af os, vil vi gerne, om du vil meddele os det pr. telefon, fax eller mail. Det gælder hver gang du har haft overarbejde, har kørt i egen bil for arbejdsstedet, eller hvis der i øvrigt er ændringer til den bestilte vagt. På denne måde kan vi minimere fejl i faktureringen.

Alle vagter er minimum 4 timers vagter.
Bestilte vagter kan fra kundens side aflyses indtil 4 timer før vagtens begyndelse. Aflyses vagten senere end 4 timer før vagtens begyndelse, eller forkortes vagtens længde efter fremmøde skal vikaren aflønnes for det timetal, som oprindeligt var bestilt. Er vikaren selv indforstået med forkortelse af vagten, aflønnes for de timer, der er ydet arbejde.

Tlf 97 94 50 11

...eller find mere information på vores kontakt side.